Civil Power Congres: Duurzame Financiering


Op 28 november organiseerde Renée Steenbergen het zeer druk bezochte congres Civil Power voor de filantropische sector. Ruim 180 directeuren en bestuurders van vermogensfondsen en ngo's namen deel aan het programma met het thema Duurzame Financiering. Onder leiding van dagvoorzitter Steenbergen bleek de noodzaak om de aanvragencarrousel voor almaar nieuwe kortlopende projecten te wijzigen, breed gevoeld te worden. Hoog tijd voor meerjarige en vrij besteedbare financiering, gezien de vele systemische problemen in de samenleving. Meer informatie over het programma via www.dedikkeblauwe.nl/civilpower


Lees meer

Lees hier alle columns en artikelen door en over Renée Steenbergen, o.a. in NRC Handelsblad, Vrij Nederland, het FD en The Fundraiser magazine.   

Reacties op De Kunst van Anders:

lees hier meer >>

 

Zie ook onder Media bovenaan deze pagina.

Fellowship Mecenaat aan Universiteit Utrecht

Per 1 september 2014 is Steenbergen benoemd tot Senior Research Fellow Mecenaatsstudies aan de Universiteit Utrecht. Deze unieke onderzoeksplaats is geïnitieerd door de Stichting Geef om Cultuur om Steenbergens pionierswerk uit 2008 naar mecenaat in Nederland en West-Europa voort te zetten. Relevantie voor de sector staat voorop, met als doel oprichting van het Kenniscentrum Mecenaatsstudies.
Meer informatie via

http://nieuws.hum.uu.nl/2014/05/28/renee-steenbergen-bekleedt-nieuw-fellowship-mecenaatstudies

 

 

 

Keynote speech Brussel: voordelen & valkuilen van mecenaat

Op 7 februari organiseren de Nederlandse ambassade in Brussel en Dutch Culture een bijeenkomst over mecenaat voor Belgische kunstinstellingen. Renée Steenbergen is als mecenaatsdeskundige de hoofdspreker en gaat in op de haken en ogen aan het ontwikkelen van mecenaat. Toehoorders zijn onder meer vertegenwoordigers van grote culturele organisaties zoals de Brusselse Munt schouwburg, musea als Bozar en het Antwerpse Schone Kunsten, het Brusselse Symfonie Orkest, KANAl/Centre Pompidou en diverse grote festivals.

Toegang uitsluitend op uitnodiging.

Tweede druk bijna uitverkocht: Boek 
De Kunst van Anders 
6 voorstellen voor culturele innovatie

Kunstenaars, beleidsmakers en bestuurders van instellingen en fondsen bestelden de afgelopen twee maanden Renée's nieuwe boek. Dat adresseert noodzakelijke systemische verandering in de cultuursector, zoals aanpak van roofbouw op  kunstenaars en cultuurwerkers. Hoe kunnen we de sector rechtvaardiger en duurzamer te maken?  Dit boek schetst alternatieve scenario's. Mensen maken de systemen, wij kunnen ze dus ook veranderen! 

 

Zie de pagina Boeken voor de inhoudsopgave. De Kunst van Anders is uitsluitend te bestellen via deze website: vul het contactformulier in met je naam en (post)adres.
Dank voor je belangstelling!

Online kijken: Symposium Mecenaat & Onderzoek "De Staat van het Mecenaat: waarom private giften geen politiek instrument moeten zijn"

Op 3O april organiseerde Platform BK het symposium "Staat van het Mecenaat" op basis van Renée Steenbergens onderzoeksessay met dezelfde titel. Haar conclusie: omdat de overheid als subsidievoorwaarde stelt dat publieke kunstorganisaties privaat geld moeten binnenhalen, zijn de rollen van overheidparticuliere donateurs verstrengeld geraakt. Dit is een gevaar voor het democratisch gehalte van de kunstsector.

Kijk het symposium en Renée's key note voordracht terug via https://www.platformbk.nl/livestream-de-staat-van-mecenaat/

Lees het onderzoeksessay via https://www.platformbk.nl/de-staat-van-het-mecenaat/

Renée werd dit voorjaar ook uitgebreid op de radio geïnterviewd over haar nieuwe onderzoek naar mecenaat. terugluisteren kan via: : https://soundcloud.com/swammerdam/mecenaat-hoe-kunst-gefinancierd-zou-moeten-worde


Steenbergen bestuurslid Platform BK Beeldende Kunst

Renée is per 1 januari 2022 benoemd tot bestuurslid van het Platform BK, dat zich inzet voor een rechtvaardiger kunstbeleid. Renée draagt graag bij aan de onderzoeks- en activistische rol van het Platform, dat dit jaar 10 jaar bestaat. Zo wordt op 23 april een symposium over Mecenaat georganiseerd, waarvoor Renée het onderzoeksessay schrijft en de key note speech houdt. 

Meer informatie via www.platformbk.nl

 

Steenbergen benoemt tot vice-voorzitter Aziatische Kunstvereniging 

In januari is Renée, sinds 2015 bestuurslid, benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst. organiseerde in 2018 mede het jubileum-symposium over het verzamelen  van Aziatische kunst in de westerse wereld, en een tentoonstelling over boeddhistische kunst in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Topstukken uit de particuliere collectie van de Vereniging zijn als langdurig bruikleen te zien in het Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseum.

www.kvvak.nl 

 

Gemeenten in gesprek met Steenbergen over nieuwe Cultuurnota's

Meerdere gemeenteraden hebben Renée benaderd als adviseur om raadsleden te informeren over de stand van zaken in de kunstwereld en hoe beleid aangepast kan worden om de sector gezonder te maken. Belangrijk, omdat gemeenten tweederde van alle kunstsubsidies verdelen. Juist op lokaal-regionaal niveau is verandering essentieel.

Levendig debat tijdens De Kunst
van het Maken

In een volle zaal in theater Veem, Amsterdam, presenteerde Renée haar boek over systemische problemen in de kunstsector- én alternatieve secnario's. Kunstenaars, musea, theaters, festivals en fondsen voerden een levendig debat op 17 januari tijdens het symposium De Kunst van het Maken. Renée riep tijdens haar inleiding op om krachten te bundelen voor het gezonder en rechtvaardiger maken van het culturele ecosysteem. Te beginnen met fatsoenlijke betaling van makers en de vele freelancers. 
Met theaterduo MOHA, kunstenaarscollectief AnnaState, museumdirecteur Jacqueline Grandjean, directeur Bijlmerparktheater Jolanda Spoel, Prins Bernhard Cultuurfonds-directeur Cathelijne Broers en fondsdeskundige Rien van Gendt.


Twee verslagen van het symposium zijn te lezen op de pagina Media van deze website.

 Thema-avond Filantropie Radio 1

Omroep Max wijdde een avond radio aan het thema Filantropie. Renée Steenbergen gaf als expert en onderzoeker een toelichting op actuele vraagstukken rond mecenaat, filantropie en geven. De uitzending is terug te luisteren via https://www.nporadio1.nl/gulle-gevers/onderwerpen/498939-gulle-gevers-bij-max-op-rado-1

 

Dag vh Mecenaat 2: volle zaal praat over Jonge bezoekers & Donateurs

Zie de pagina Dag van het Mecenaat op deze webiste: de gele button links op deze pagina.

 Benoemd tot adviseur Raad voor Cultuur

Renée is per 15 september benoemd tot adviseur van de Raad voor Cultuur. De Raad adviseert de Minister van Cultuur over beleid en financiering van de kunsten. Renée wordt als expert Mecenaat ingeschakeld om te adviseren over fondsenwerving en private partijen en hun motieven en potentie om de kunsten te steunen.  

TV EenVandaag over hausse privémusea

EenVandaag zond een interview uit met Steenbergen in een item over de hernieuwde hausse aan privémusea on Nederland. Buiten beschouwing bleef een zorgelijke parallelle ontwikkeling: de sluiting van  een toenemend aantal overheidsmusea. U kunt de uitzending bekijken via:  http://cultuur.eenvandaag.nl/tv-items/59887/particuliere_musea_in_opmars

Dutch Wealth Report 2013: 17% miljonairs geeft aan de kunsten

Het op 11 november gepubliceerde tweejaarlijkse onderzoek van Van Lanschot Bankiers wijst uit dat twee maal zoveel miljonairs in Nederland  aan kunst en cultuur geven als de gemiddelde Nederlander (8%). Minder gunstig is, dat 63% van de miljonairs niet bereid is bij te springen nu de overheid sterk bezuinigt op de kunsten. Zij vinden kunstinstellingen bureaucratisch en  inefficiënt.

Het uitgebreide interview met Renée Steenbergen  in het Dutch Wealth Report 2013 kunt u hiernaast in de linkerkolom integraal lezen. 

U kunt het rapport aanvragen via  www.vermogeninnederland.nl