In NRC: Kunstorganisaties, betaal je eigen mensen fatsoenlijk!


Als cultuurwerkers elkaar niet eens fatsoenlijk willen betalen, dan is het hypocriet verbaasd te zijn dat een Formule 1-organisatie artiesten vraagt gratis op te treden, meent Renée Steenbergen:


Lees meer

Lees hier alle columns en artikelen door en over Renée Steenbergen, o.a. in NRC Handelsblad, Vrij Nederland, het FD en The Fundraiser magazine.   

Een overzicht van de media-aandacht voor Steenbergens mecenaat-onderzoek vindt u hier:

lees hier meer >>

 

Zie ook onder Media bovenaan deze pagina.

Fellowship Mecenaat aan Universiteit Utrecht

Per 1 september 2014 is Steenbergen benoemd tot Senior Research Fellow Mecenaatsstudies aan de Universiteit Utrecht. Deze unieke onderzoeksplaats is geïnitieerd door de Stichting Geef om Cultuur om Steenbergens pionierswerk uit 2008 naar mecenaat in Nederland en West-Europa voort te zetten. Relevantie voor de sector staat voorop, met als doel oprichting van het Kenniscentrum Mecenaatsstudies.
Meer informatie via

http://nieuws.hum.uu.nl/2014/05/28/renee-steenbergen-bekleedt-nieuw-fellowship-mecenaatstudies

 

 

 

Strategisch Advies ontwikkeling Mecenaat 

Renée Steenbergen coacht kunst- & wetenschappelijke organisaties en goede doelen op bestuurs- en directieniveau bij het ontwikkelen van een lange termijn-strategie voor collectievorming, marketing & communicatie en fundraising, met nadruk op private giften en schenkingen in natura. 


Meer informatie vindt u bovenaan deze pagina onder het kopje Advies & Geven 

Steenbergen benoemt tot vice-voorzitter Aziatische Kunstvereniging 

In januari is Renée, sinds 2015 bestuurslid, benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst. organiseerde in 2018 mede het jubileum-symposium over het verzamelen  van Aziatische kunst in de westerse wereld, en een tentoonstelling over boeddhistische kunst in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Topstukken uit de particuliere collectie van de Vereniging zijn als langdurig bruikleen te zien in het Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseum.

www.kvvak.nl 

 

Boek & Symposium: "Kunst in Crisis"

Renée werkt aan een boek over structurele problemen in de kunstsector die door corona zichtbaar zijn geworden. Het onderzoek wordt voorjaar 2022 gepresenteerd op een symposium met hetzelfde thema. Ons cultuuraanbod is in gevaar door de afhankelijkheid van massatoerisme, de nadruk op kwantiteit, de roofbouw op tijdelijk personeel, de snel groeiende kloof tussen Randstad en regio's. Steenbergen analyseert systemische problemen die dringend om hervormingen vragen, zodat de kunsten hun kwaliteit en waarden beter beschermen en uitdragen.

 

Meer informatie hierover volgt op deze website en via www.dagvanhetmecenaat.nl 

Thema-avond Filantropie Radio 1

Omroep Max wijdde een avond radio aan het thema Filantropie. Renée Steenbergen gaf als expert en onderzoeker een toelichting op actuele vraagstukken rond mecenaat, filantropie en geven. De uitzending is terug te luisteren via https://www.nporadio1.nl/gulle-gevers/onderwerpen/498939-gulle-gevers-bij-max-op-rado-1

 

Dag vh Mecenaat 2: volle zaal praat over Jonge bezoekers & Donateurs

Zie de pagina Dag van het Mecenaat op deze webiste: de gele button links op deze pagina.

 Benoemd tot adviseur Raad voor Cultuur

Renée is per 15 september benoemd tot adviseur van de Raad voor Cultuur. De Raad adviseert de Minister van Cultuur over beleid en financiering van de kunsten. Renée wordt als expert Mecenaat ingeschakeld om te adviseren over fondsenwerving en private partijen en hun motieven en potentie om de kunsten te steunen.  

TV EenVandaag over hausse privémusea

EenVandaag zond een interview uit met Steenbergen in een item over de hernieuwde hausse aan privémusea on Nederland. Buiten beschouwing bleef een zorgelijke parallelle ontwikkeling: de sluiting van  een toenemend aantal overheidsmusea. U kunt de uitzending bekijken via:  http://cultuur.eenvandaag.nl/tv-items/59887/particuliere_musea_in_opmars

Dutch Wealth Report 2013: 17% miljonairs geeft aan de kunsten

Het op 11 november gepubliceerde tweejaarlijkse onderzoek van Van Lanschot Bankiers wijst uit dat twee maal zoveel miljonairs in Nederland  aan kunst en cultuur geven als de gemiddelde Nederlander (8%). Minder gunstig is, dat 63% van de miljonairs niet bereid is bij te springen nu de overheid sterk bezuinigt op de kunsten. Zij vinden kunstinstellingen bureaucratisch en  inefficiënt.

Het uitgebreide interview met Renée Steenbergen  in het Dutch Wealth Report 2013 kunt u hiernaast in de linkerkolom integraal lezen. 

U kunt het rapport aanvragen via  www.vermogeninnederland.nl