Is geefgeld wel goed geld? Moeten goede doelen giften screenen?


Steenbergen geeft in Het Financieele Dagblad van 18 februari commentaar op de protesten tegen Amerikaanse musea die geld van de Sacklers aannamen, een familie die deels zijn geld verdient met verslavende opiaten. Renée: 'Wie gaat bepalen welke giften wel of niet mogen worden aanvaard?' Ook merkt zij op dat Amerikaanse kunstorganisaties voor 95% afhankelijk zijn van privaat geld: 'Het zal heel lastig voor ze worden om grote gevers te weigeren.'


Lees meer

Lees hier alle columns en artikelen door en over Renée Steenbergen, o.a. in NRC Handelsblad, Vrij Nederland, het FD en The Fundraiser magazine.   

Een overzicht van de media-aandacht voor Steenbergens mecenaat-onderzoek vindt u hier:

lees hier meer >>

 

Zie ook onder Media bovenaan deze pagina.

Fellowship Mecenaat aan Universiteit Utrecht

Per 1 september 2014 is Steenbergen benoemd tot Senior Research Fellow Mecenaatsstudies aan de Universiteit Utrecht. Deze unieke onderzoeksplaats is geïnitieerd door de Stichting Geef om Cultuur om Steenbergens pionierswerk uit 2008 naar mecenaat in Nederland en West-Europa voort te zetten. Relevantie voor de sector staat voorop, met als doel oprichting van het Kenniscentrum Mecenaatsstudies.
Meer informatie via

http://nieuws.hum.uu.nl/2014/05/28/renee-steenbergen-bekleedt-nieuw-fellowship-mecenaatstudies

 

 

 

Project management door Bureau Steenbergen 

Renée hervat haar praktijk als projectmanager en strategisch adviseur voor kunst- en wetenschappelijke organisaties en goede doelen. Zij begeleidt op bestuurs- en directieniveau organisaties bij het ontwikkelen van een lange termijn-strategie voor collectievorming, marketing & communicatie en fundraising. 

Per 15 juni legt zij daarom haar functie neer als hoofdredacteur van kwartaalmagazine The Fundraiser, dat zij in opdracht ontwikkelde voor de filantropische en culturele sector. Het blad heeft zijn format gekregen, dus is het tijd voor andere projecten. 

Meer informatie vindt u bovenaan deze pagina onder het kopje Advies & Geven 

Steenbergen bestuurslid Aziatische Kunstvereniging in het Rijksmuseum

Renée zette zich in voor het 100-jarige jubileum van de Koninklijke VVAK, waarvan de collectie in bruikleen is in het Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseum. In 2018 toont de jubilerende vereniging meer van zijn collectie boeddhistische sculptuur in De Nieuwe Kerk en houdt een tweedaags symposium over Aziatische kunst. www.vvak.nl

 

Renée Steenbergen start nieuw boek over Civil society & Mecenaat

Per 1 juli begint Renée aan een vervolg op haar veelbesproken boek De Nieuwe Mecenas (2008). De werktitel is: Geven voor Kunst is Politiek. Deze onderzoeksjournalistieke publicatie wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds.

Het verloop van dit onderzoek is via deze website te volgen.

Thema-avond Filantropie Radio 1,  27 april

Op zaterdagavond 27 april wijdde Omroep Max 3 uur radio aan het thema Filantropie. Renée Steenbergen gaf als expert en onderzoeker een toelichting op actuele vraagstukken rond mecenaat, filantropie en geven. De uitzending is terug te luisteren via https://www.nporadio1.nl/gulle-gevers/onderwerpen/498939-gulle-gevers-bij-max-op-rado-1

 

Dag vh Mecenaat 2: volle zaal praat over Jonge bezoekers & Donateurs

Zie de pagina Dag van het Mecenaat op deze webiste: de gele button links op deze pagina.

 Benoemd tot adviseur Raad voor Cultuur

Renée is per 15 september benoemd tot adviseur van de Raad voor Cultuur. De Raad adviseert de Minister van Cultuur over beleid en financiering van de kunsten. Renée wordt als expert Mecenaat ingeschakeld om te adviseren over fondsenwerving en private partijen en hun motieven en potentie om de kunsten te steunen.  

TV EenVandaag over hausse privémusea

EenVandaag zond een interview uit met Steenbergen in een item over de hernieuwde hausse aan privémusea on Nederland. Buiten beschouwing bleef een zorgelijke parallelle ontwikkeling: de sluiting van  een toenemend aantal overheidsmusea. U kunt de uitzending bekijken via:  http://cultuur.eenvandaag.nl/tv-items/59887/particuliere_musea_in_opmars

Dutch Wealth Report 2013: 17% miljonairs geeft aan de kunsten

Het op 11 november gepubliceerde tweejaarlijkse onderzoek van Van Lanschot Bankiers wijst uit dat twee maal zoveel miljonairs in Nederland  aan kunst en cultuur geven als de gemiddelde Nederlander (8%). Minder gunstig is, dat 63% van de miljonairs niet bereid is bij te springen nu de overheid sterk bezuinigt op de kunsten. Zij vinden kunstinstellingen bureaucratisch en  inefficiënt.

Het uitgebreide interview met Renée Steenbergen  in het Dutch Wealth Report 2013 kunt u hiernaast in de linkerkolom integraal lezen. 

U kunt het rapport aanvragen via  www.vermogeninnederland.nl