Wie is er bang voor digitale kunst? Musea en podia dreigen de digitale revolutie mis te lopen


Geloven musea en podia eigenlijk wel dat online kijken & luisteren een kunstbeleving kan bieden die gelijkwaardig is aan de fysieke ontmoeting met kunst?  En zijn zij bereid de stap te zetten naar  permanent online aanbod en daarin te investeren? Juist om een diverser en jonger publiek te bereiken, is deze stap onvermijdelijk. 


Dit onderzoeksartikel is tot stand gekomen met steun van de Stichting Matchingfonds


Lees meer

Lees hier alle columns en artikelen door en over Renée Steenbergen, o.a. in NRC Handelsblad, Vrij Nederland, het FD en The Fundraiser magazine.   

Een overzicht van de media-aandacht voor Steenbergens mecenaat-onderzoek vindt u hier:

lees hier meer >>

 

Zie ook onder Media bovenaan deze pagina.

Fellowship Mecenaat aan Universiteit Utrecht

Per 1 september 2014 is Steenbergen benoemd tot Senior Research Fellow Mecenaatsstudies aan de Universiteit Utrecht. Deze unieke onderzoeksplaats is geïnitieerd door de Stichting Geef om Cultuur om Steenbergens pionierswerk uit 2008 naar mecenaat in Nederland en West-Europa voort te zetten. Relevantie voor de sector staat voorop, met als doel oprichting van het Kenniscentrum Mecenaatsstudies.
Meer informatie via

http://nieuws.hum.uu.nl/2014/05/28/renee-steenbergen-bekleedt-nieuw-fellowship-mecenaatstudies

 

 

 

Online kijken: Symposium Mecenaat & Onderzoek "De Staat van het Mecenaat: waarom private giften geen politiek instrument moeten zijn"

Op 3O april organiseerde Platform BK het symposium "Staat van het Mecenaat" op basis van Renée Steenbergens onderzoeksessay met dezelfde titel. Haar conclusie: omdat de overheid als subsidievoorwaarde stelt dat publieke kunstorganisaties privaat geld moeten binnenhalen, zijn de rollen van overheidparticuliere donateurs verstrengeld geraakt. Dit is een gevaar voor het democratisch gehalte van de kunstsector.

Kijk het symposium en Renée's key note voordracht terug via https://www.platformbk.nl/livestream-de-staat-van-mecenaat/

Lees het onderzoeksessay via https://www.platformbk.nl/de-staat-van-het-mecenaat/

Renée werd dit voorjaar ook uitgebreid op de radio geïnterviewd over haar nieuwe onderzoek naar mecenaat. terugluisteren kan via: : https://soundcloud.com/swammerdam/mecenaat-hoe-kunst-gefinancierd-zou-moeten-worde


Steenbergen bestuurslid Platform BK Beeldende Kunst

Renée is per 1 januari 2022 benoemd tot bestuurslid van het Platform BK, dat zich inzet voor een rechtvaardiger kunstbeleid. Renée draagt graag bij aan de onderzoeks- en activistische rol van het Platform, dat dit jaar 10 jaar bestaat. Zo wordt op 23 april een symposium over Mecenaat georganiseerd, waarvoor Renée het onderzoeksessay schrijft en de key note speech houdt. 

Meer informatie via www.platformbk.nl

 

Steenbergen benoemt tot vice-voorzitter Aziatische Kunstvereniging 

In januari is Renée, sinds 2015 bestuurslid, benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst. organiseerde in 2018 mede het jubileum-symposium over het verzamelen  van Aziatische kunst in de westerse wereld, en een tentoonstelling over boeddhistische kunst in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Topstukken uit de particuliere collectie van de Vereniging zijn als langdurig bruikleen te zien in het Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseum.

www.kvvak.nl 

 

Save the date: 17 januari 2023: Boek & Symposium: "De Kunst van Anders. Zes voorstellen voor een vernieuwde  cultuursector"

Renée rondt onderzoek af naar systemische problemen in de kunstsector die door corona zichtbaar zijn geworden. Het onderzoek wordt op dinsdagmiddag 17 januari 2023 gepresenteerd tijdens het symposium De Kunst van het Maken dat zij samen met Platform Beeldende kunst organiseert in Veem House, Amsterdam.

Ons cultuuraanbod is in gevaar door de doorgeschoten institutionalisering waarbij kunstenaars en de vele freelancers structureel onderbetaald worden.  Een radicale transitie is nodig, waarin inhoud en vernieuwing centraal staan, juist om een breed en divers publiek te betrekken.

 

Meer informatie hierover volgt op deze website en via www.dagvanhetmecenaat.nl 

 

Thema-avond Filantropie Radio 1

Omroep Max wijdde een avond radio aan het thema Filantropie. Renée Steenbergen gaf als expert en onderzoeker een toelichting op actuele vraagstukken rond mecenaat, filantropie en geven. De uitzending is terug te luisteren via https://www.nporadio1.nl/gulle-gevers/onderwerpen/498939-gulle-gevers-bij-max-op-rado-1

 

Dag vh Mecenaat 2: volle zaal praat over Jonge bezoekers & Donateurs

Zie de pagina Dag van het Mecenaat op deze webiste: de gele button links op deze pagina.

 Benoemd tot adviseur Raad voor Cultuur

Renée is per 15 september benoemd tot adviseur van de Raad voor Cultuur. De Raad adviseert de Minister van Cultuur over beleid en financiering van de kunsten. Renée wordt als expert Mecenaat ingeschakeld om te adviseren over fondsenwerving en private partijen en hun motieven en potentie om de kunsten te steunen.  

TV EenVandaag over hausse privémusea

EenVandaag zond een interview uit met Steenbergen in een item over de hernieuwde hausse aan privémusea on Nederland. Buiten beschouwing bleef een zorgelijke parallelle ontwikkeling: de sluiting van  een toenemend aantal overheidsmusea. U kunt de uitzending bekijken via:  http://cultuur.eenvandaag.nl/tv-items/59887/particuliere_musea_in_opmars

Dutch Wealth Report 2013: 17% miljonairs geeft aan de kunsten

Het op 11 november gepubliceerde tweejaarlijkse onderzoek van Van Lanschot Bankiers wijst uit dat twee maal zoveel miljonairs in Nederland  aan kunst en cultuur geven als de gemiddelde Nederlander (8%). Minder gunstig is, dat 63% van de miljonairs niet bereid is bij te springen nu de overheid sterk bezuinigt op de kunsten. Zij vinden kunstinstellingen bureaucratisch en  inefficiënt.

Het uitgebreide interview met Renée Steenbergen  in het Dutch Wealth Report 2013 kunt u hiernaast in de linkerkolom integraal lezen. 

U kunt het rapport aanvragen via  www.vermogeninnederland.nl