Steenbergen in De Groene: "Waarom zou geven alleen oprecht zijn als het pure zelfopoffering is?"

07/02/2018,

 

https://www.groene.nl/artikel/de-ondernemende-mecenas

 

Citaten van Renée Steenbergen in het Groene-artikel:

 

Dat stichters van vermogensfondsen vaak dicht bovenop ‘hun’ ANBI zitten, is ook volgens Renée Steenbergen niet per definitie erg. ‘Die moglijkheid mag er tot op zekere hoogte zijn. Het is zelfs sympathiek dat stichters betrokken willen zijn; die hebben een drive’, vindt de mecenaatsdeskundige aan de Universiteit Utrecht, adviseur van gevers en goede doelen, en auteur van het boek De Nieuwe Mecenas. De gevers zouden best meer waardering mogen krijgen, vindt ze. ‘Ze hoeven het niet te doen, ze kunnen er ook elf Ferrari’s van kopen. Mensen geven veelal niet uit eigenbelang en hun bijdragen zijn belangrijk, niet alleen qua geld maar ook vanwege hun betrokkenheid. Van den Ende heeft bijvoorbeeld miljoenen gestoken in de verbouwing van het Stedelijk Museum.’

Toch moeten er wel grenzen gesteld worden aan de betrokkenheid van gevers, vindt Steenbergen. 'De oprichters mogen meebesturen maar ze moeten ook onafhankelijke bestuurders aanstellen zodat het publieke belang goed in het oog wordt gehouden. De regelgeving is daar heel helder over.’

[...] 

Renée Steenbergen, die op dit moment onderzoek doet naar de motivatie van jongere stichters van vermogensfondsen zoals Pieter Geelen (Turing Foundation) en Bart Dura (Dura Kunstfonds), waarschuwt voor teveel regelgeving: ‘Als de overheid meer civil society wil, zal ze haar burgers vertrouwen moeten geven en de regie met hen delen. De kernvraag is mijns inziens, of giften overwegend ten goede komen aan het publieke belang. Enig eigenbelang is menselijk- waarom zou geven alleen oprecht zijn als het pure zelfopoffering is? De jongere generaties gevers willen juist profit en non profit met elkaar verbinden, zodat goede doelen minder afhankelijk worden van subsidies.'

 

De zin die de Groene wegliet, is deze: 

'En laten we niet vergeten dat subsidies voor 100% van publiek geld worden betaald.’

 

 

 

Terug