NRC en Volkskrant over uniek Fellowship Mecenaat

05/06/2014,

NRC Handelsblad, 4 juni 2014:

 

Utrecht krijgt eerste onderzoeksplek Mecenaat.
Renée Steenbergen onderzoekt de motieven van mecenassen.

 

door Claudia Kammer

 

 

"Het mecenaat is geen pinautomaat", zei kunsthistorica Renée Steenbergen drie jaar geleden tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Ze was uitgenodigd om als deskundige haar oordeel te geven over de voorgenomen bezuinigingen op de cultuursubsidies. Per 1 juli vervolgt ze haar wetenschappelijk onderzoek naar het mecenaat in West-Europa, ditmaal naar de recessieperiode 2008-2013. De Universiteit Utrecht stelt daarvoor een fellowship in voor 4 jaar. Het initiatief is van de particuliere stichting Geef om Cultuur, de hoofdfinancier is het Prins Bernhard Cultuurfonds. De partners willen het fellowship op termijn uitbouwen tot een Kenniscentrum Mecenaatstudies, uniek in de wereld.

 

1 Aan de VU bestaat al een werkgroep filantropische studies. Waarom niet daarbij aangesloten?

 

De VU doet met name kwantitatief onderzoek. Het onderzoek van Steenbergen zal meer kwalitatief zijn. Ze zegt: "De cijfers die de VU verzamelt zijn heel nuttig. Mijn motivatieonderzoek is een noodzakelijke aanvulling en richt zich vooral op geefgedrag: wat beweegt mensen om een gift te doen?"

 

2 Waarom wil de  Universiteit  Utrecht dit onderzoek?

 

Steenbergen gaat deel uitmaken van een nieuwe, interdisciplinaire onderzoeksgroep: Culture, Citizenship and Human Rights. Deze doet onderzoek naar allerlei aspecten van de 'civil society' of 'participatiemaatschappij' onder leiding van hoogleraar Rosemarie Buikema. Bovendien wil Utrecht  het fellowship mecenaat op termijn uitbouwen en een Kenniscentrum Mecenaatstudies ontwikkelen: een unicum in de wereld.

 

3 Hoe beziet Steenbergen de kansen voor het mecenaat in Nederland?

 

De kunsthistorica schreef in 2008 het boek De Nieuwe Mecenas. Daarin temperde ze, nog voor het uitbreken van de economische crisis, de verwachtingen over het mecenaat. Steenbergen: "Ik heb gewaarschuwd dat particulieren niet automatisch in het gat springen zodra de overheid zich terugtrekt. Burgers vinden vaak dat ze al genoeg belasting betalen. Wat mij interesseert is de rol van de economische crisis. Heeft die mensen ervan weerhouden geld te geven, of maken de kunstbezuinigingen de urgentie van het mecenaat juist duidelijker, waardoor geven wordt gestimuleerd?"

 

4  Steenbergen heeft een eigen adviesbureau voor relatiebeheer en fondsenwerving. Zet ze dat voort?

Ja. Ze blijft drie dagen in de week voor zichzelf werken. "De combinatie van onderzoek doen en in het veld actief zijn, voedt elkaar; zo ga ik altijd te werk. Meer kennis over wat gevers beweegt, helpt de kunstsector hen effectiever te benaderen. Die brugfunctie tussen wetenschap en praktijk is hard nodig en dit fellowhip voorziet daarin. "

 

De Volkskrant, 4 juni 2014:

 

Onderzoek naar kunstmecenaat aan Universiteit Utrecht

 

De Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar schenkers aan cultuur en wetenschap. Een nieuwe onderzoeksplek richt zich op de motieven van mecenassen om geld te doneren.Door het teruglopen van cultuursubsidies worden giften van welgestelden en bedrijven steeds belangrijker. Kunsthistorica Renée Steenbergen zal de parttime functie vervullen. De aanstelling wordt mede gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuur Fonds en is een initiatief van de particuliere Stichting Geef om Cultuur.

Terug