Boeken

Renée Steenbergen publiceert over kunstbeleid & innovatie en verzamelen, mecenaat &  fondsenwerving. Zij publiceert regelmatig in NRC  en daarnaast op de website van Platform Beeldende Kunst en diverse (kunst)vakbladen. Al haar publicaties zijn gebaseerd op onderzoek in het culturele veld.

Nieuw boek : De Kunst van Anders. 6 voorstellen voor culturele innovatie.   prijs: 14,95

Het culturele ecosysteem loopt vast, zo is tijdens de Corona-pandemie gebleken.  Vinden we het acceptabel dat ruim 65% van de cultuurmedewerkers en veel kunstenaars onderbetaald worden? Wat kunnen instellingen en vermogensfondsen doen om deze groep te steunen? De noodzaak tot systemische verandering speelt maatschappij-breed, ook in de kunstwereld. Een hervorming is noodzakelijk om de eigenlijke waarden van de kunsten weer de nadruk te geven: kwaliteit in plaats van kwantiteit, zorgvuldig omgaan met mens en milieu, verdieping in plaats van vervlakking. 


De inhoudsopgave van De Kunst van Anders vind je onder de boekcover hieronder. 
Reacties van media en lezers staan op de pagina Media.

Het boek bestellen kan alleen via deze website, het is in eigen beheer uitgegeven om de prijs zo voordelig mogelijk te houden: 14,95. Verzendkosten zijn 3,90.
Vul het contactformuler in met je naam en (post)adres en we nemen contact met je op.  Dank voor je belangstelling!

 

 


Inhoudsopgave De Kunst van Anders:


Voorwoord


Deel I:  De cultuursector: een disfunctioneel systeem

Honerering van kunstenaars en cultuurwerkers

 

Deel II:  De financiering van kunst

waarom private giften geen politiek instrument mogen zijn

 

Deel III: De Kunst van Anders

6 voorstellen voor een culturele transitie


Lijst van geïnterviewden 


Noten

Alleen hier nog leverbaar: De Nieuwe Mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld (uitverkocht in de boekhandel)

 

 

 

Met een vooruitziende blik laat Renée Steenbergen in dit in 2008 verschenen boek -waarvan in 2010 een tweede, herziene druk is verschenen-  ruim 60 particuliere gevers aan het woord uit Engeland, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Aan het woord komen onder meer grote gevers als Morris Tabaksblat, Sylvia Tóth en Volkert Doeksen en de verzamelaar-schenker Willem van Dedem. Steenbergen wijst in De Nieuwe Mecenas al op de conjunctuurgevoeligheid van kunstsponsoring. De door haar geopende discussieover de noodzaak om de financieringsvormen voor cultuur te veranderen en meer particuliere gevers aan te zoeken, is nu des te actueler. Zij schrijft over dit boeiende onderwerp in een heldere en verhalende schrijfstijl en laat direct betrokken aan het woord.

Over De Nieuwe Mecenas
"De motieven van deze veelal uit het bedrijfsleven afkomstige schenkers –onder wie Sylvia Tóth, Willem van Dedem, Joop van den Ende en Morris Tabaksblat- werpen licht op de vraag hoe er meer particulieren bij cultuur betrokken kunnen worden. Renée Steenbergen besluit haar bevlogen betoog met een reeks prikkelende aanbevelingen  ter verbetering van het geefklimaat voor de nieuwe mecenas."

Paul Schnabel, directeur van het SCP,  over De Nieuwe Mecenas
Dit boek brengt voor het eerst alle nieuwe vormen van ondersteuning van kunst en cultuur in kaart.  Renée Steenbergen geeft in De Nieuwe Mecenas een fascinerend en voor velen zeker ook verrassend beeld van de geschiedenis en de actualiteit van het kunstmecenaat in Nederland.   

De Nieuwe Mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld  is uitgegeven in samenwerking met de Stichting Dioraphte en Het Financieele Dagblad. (Uitgeverij BusinessContact).

Uitverkocht in de boekwinkel, alleen nog verkrijgbaar via deze site.

EUR 25,-  plus verzendkosten.

 

Kunst Uitgepakt. Waarom Verzamelaars hun kunst niet uitpakken   LAATSTE EXEMPLAREN

KUNST UITGEPAKT> Waarom verzamelaars hun kunst niet uitpakken.

Catalogus bij de openingstentoonstelling van Museum De Fundatie, Zwolle 2006. 

 

 

 

Over Kunst Uitgepakt
Het boek bestaat uit veel foto's van privé-verzamelingen en twee essays van Renée Steenbergen: "Het onuitgepakte kunstwerk" en "Worstelen met de materie" (over conservering van hedendaagse kunst in huis). 72 blz., met 42 foto's van verzamelaars en hun collecties thuis.

Kunst Uitgepakt is uitverkcoht in de boekhandel en alleen nog leverbaar via deze site. 

EUR 30,- plus verzendkosten.

 

Iets wat zo veel kost, is alles waard. Verzamelaars van moderne kunst in Nederland   LAATSTE EXEMPLAREN

(uitverkocht in de boekhandel)

Proefschrift handelseditie, 2002. 656 bladzijden, met foto-katern van privé-collecties. 

NRC Handelsblad over Iets wat zoveel kost...
"Steenbergen geeft in dit boek een levendig beeld van de motieven, de vreugden en de frustraties van Nederlandse verzamelaars en zij heeft daarmee pionierswerk verricht."

 

 

Onderzoek naar verzamelaars na 10 jaar nog steeds actueel! 

In een artikel over kunstverzamelaars in Het Financieele Dagblad van 4 augustus wordt uitgebreid geciteerd uit het in 2002 verschenen proefschrift van Renée Steenbergen: Iets wat zo veel kost, is alles waard. Verzamelaars van moderne kunst in Nederland. Geciteerd zijn onder meer cijfers over het aandeel van privé-kopers op de kunstmarkt (33%) , hun koopkracht en inkomen en hun grote gulheid als schenker: maar liefst 25% van alle museale aanwinsten is gedoneerd door particulieren. Opmerkelijk is wel, dat de kunstsector -met name de galerieverenigingen- geen vervolgonderzoek hebben laten doen. In deze moeilijke tijden voor de kunst(markt) zouden feiten en cijfers belangrijke informatie kunnen verschaffen voor marketing en promotie van eigentijdse kunst.

 

EUR 49,-  plus verzendkosten

 

Overige publicatie`s: zie ook onder Catalogi

 

2008:
Brochure Er kan zo veel meer, een uitgave van de wethouder van Cultuur van Amsterdam.
Artikel door Renée Steenbergen: De Nieuwe Mecenas

 

2007:
Bundel Second Opinion. Over beeldende kunstsubsidie in Nederland, een uitgave van de Mondriaan Stichting en het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.
Artikel door Renée Steenbergen: "Drie misverstanden over particulier geven en één aanbeveling".

 

2007:
Bundel Niets gaat verloren. Twintig jaar selectie en afstoting uit Nederlandse museale collecties. Een uitgave van het Instituut Collectie Nederland (ICN).
Artikel door Renée Steenbergen: "Collectie te leen. Huisstichtingen en verenigingen als eigenaar van museale collecties".

 

2004:
Michèle Baudet en Renée Steenbergen, Heimwee. Een anatomie van het verlangen. Uitgeverij Balans, 2004.

 

Voor verdere bijdragen aan publicaties bij tentoonstellingen, lees hier meer >>
 

 

Voor stukken in kranten en kunst- en weekbladen, lees hier meer >>

 

Boeken en/of publicatie`s kunt u middels het contact formulier bestellen op deze website.