Agenda

Interview De Avonden VPRO

19/06/2008

Anton de Goede in gesprek met kunsthistorica Renée Steenbergen over de noodzaak van een op te richten centrum ‘Geef om Cultuur’, dat moet gaan inspelen op een grote verschuiving in de kunstsector. In haar boek ‘De nieuwe Mecenas’ stelt Steenbergen dat er meer privaat geld moet worden gevonden ter aanvulling op structurele subsidies en de verwachte teruggang in overheidssubsidiering. Gespreksdeelnemer is ook Theo Schuyt, hoogleraar aan de VU en onderzoeker naar geefgedrag

Terug naar de agenda