NRC: Burgers zijn juist vrijgeviger geworden


Op de Opinie pagina van NRC bestrijdt Renée het bericht van de hoofdredactie dat Nederlanders minder sociaal en vrijgeving zouden zijn geworden. Wie meerdere onderzoeken goed leest, ziet een veel positievere trend in geefgedrag.

 


Lees meer

Lees hier alle columns en artikelen door en over Renée Steenbergen, o.a. in NRC Handelsblad, Vrij Nederland, het FD en het Vakblad Fondsenwerving.   

Advies bij schenkingen aan musea

 

Renée Steenbergen heeft een groot netwerk onder privéverzamelaars enerzijds en musea anderzijds. Momenteel bemiddelt zij voor diverse verzamelaars van hedendaagse en Aziatische kunst bij het vinden van een goede bestemming voor -delen van- hun kunstcollectie, in Nederland en daar buiten. Meer informatie over hulp bij het onderbrengen van uw kunst kunt u aanvragen via de blauwe button Contact, links op de website. 

Een overzicht van de media-aandacht voor Steenbergens mecenaat-onderzoek vindt u hier:

lees hier meer >>

 

Zie ook onder Media bovenaan deze pagina.

 

 

Advies aan Raad voor Cultuur: meer onderzoek Mecenaat

Op 23 juni adviseerde Renée de commissie Musea van de Raad voor Cultuur over het verder ontwikkelen van mecenaat. Belangrijkste aanbeveling van Steenbergen is, meer onderzoek te laten doen naar geefgedrag en motieven van donateurs, over een periode van meerdere jaren.

Strategische Fondsenwerving: Advies en Coaching

Bureau Steenbergen begeleidt momenteel op bestuurs- en directieniveau diverse grote culturele organisaties bij het ontwikkelen van een wervingscampagne of het opzetten van een afdeling Development. Strategisch advies richt zich vooral op duurzame werving: door gevers en partners tenminste 5 jaar aan de organisatie te binden. Steenbergen biedt ook coaching aan, waardoor de werving optimaal effectief is.

Meer informatie vindt u bovenaan deze pagina onder het kopje Advies & Geven 

Kunstsector, protesteer! Oproep tijdens susccesvolle Dag van het Mecenaat 

Ruim 200 gevers, onderzoekers en kunstorganisaties waren bijeen in de Aula van de Universiteit Utrecht en discussieerden over de noodzaak niet langer te praten over wat kunst kost, maar over wat zij mensen te bieden heeft. Diverse organisaties willen gehoor geven aan de oproep te protesteren tegen mogelijke afschaffing van de Giftenaftrek. Ook kan niet getolereerd worden dat kastekorten bij Rijk en gemeenten worden aangezuiverd uit het cultuurbudget. 

 

Binnenkort meer hier over, ook op www.artsphilanthropy.eu.


Steenbergen bestuurslid Aziatische Kunstvereniging in het Rijksmuseum

Zij zet zich in voor het 100-jarige jubileum van de VVAK, waarvan de collectie in bruikleen is in het Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseum. In 2018 toont de jubilerende vereniging meer van zijn collectie in De Nieuwe Kerk en houdt een tweedaags symposium over Aziatische kunst. www.vvak.nl

 

Raad van Adviseurs Fellowship Mecenaat

Het senior research fellowship Mecenaat aan de Universiteit Utrecht, een initiatief van de Stichting Geef om Cultuur, wordt ondersteund door een Raad van Adviseurs uit zowel de wereld van Mecenaat en kunsten als die van de wetenschap. Voorzitter van de Raad is Prof. dr. Paul Schnabel, universiteitshoogleraar aan de UU en lid van de Eerste Kamer, leden zijn de mecenassen en verzamelaars mevrouw Elise Wessels en de heer Joop van Caldenborgh, de wetenschappers prof. dr Sigrid Hemels en prof. dr. Arjo Klamer, Foam-directeur Marloes Krijnen, family officer Andrea Davina en Dries van de Beek, lecturer aan Nijenrode en adviseur van familiefondsen.

Fellowship Mecenaat voor Renée Steenbergen

Per 1 september 2014 is Steenbergen benoemd tot Senior Research Fellow Mecenaatsstudies aan de Universiteit Utrecht. Deze unieke onderzoeksplaats is geïnitieerd door de Stichting Geef om Cultuur om Steenbergens pionierswerk uit 2008 naar mecenaat in Nederland en West-Europa voort te zetten. Relevantie voor de sector staat voorop, met als doel oprichting van het Kenniscentrum Mecenaatsstudies.
Meer informatie via

http://nieuws.hum.uu.nl/2014/05/28/renee-steenbergen-bekleedt-nieuw-fellowship-mecenaatstudies/

Benoeming tot lid Examencommissie IF-Academy

Renée Steenbergen is benoemd tot lid van de Examencommissie voor de Beroepsopleiding Fondsenwerving B (post-HBO niveau) van de IF-Academy van het Instituut Fondsenwerving, Het IF is de branchevereniging voor fondsenwervende instellingen, professionals en dienstverleners en telt ruim 500 leden. 

Meer informatie via http://www.if-academy.nl/

 

 

Renée Steenbergen hoofdredacteur Vakblad Fondsenwerving

Per 1 juli is Renée benoemd tot hoofdredacteur van het Vakblad Fondsenwerving, het enige sectorbrede tijdschrift over filantropie & fondsenwerving in Nederland. Zij voert een nieuwe formule voor het magazine in, dat iedere 6 weken bericht over ontwikkelingeen in de volle breedte van de goede doelen. De nadruk zal liggen op onderzoek, o.a naar geefgedrag van donateurs, en op innovatie in de sector. Via nieuwe rubrieken als Game Changers en Campagne onder de Loep worden ervaringen en inzichten van ngo's gedeeld met collega's.

Meer informatie via www.fondsenwerving.nl 

Digitaal platform voor verzamelaars: MustCollect

Renée Steenbergen is partner in het digitale project MustCollect waar filmpjes over privécollecties en hun eigenaren worden ge-upload. Momenteel wordt gewerkt aan de financiering van dit project. De pilot is af te spelen via  http://mustcollect.website

Strategisch Advies Fondsenwerving

Bureau Renée Steenbergen biedt advies over fondsenwerving aan directies en toezichthouders van kunstorganisaties. Focus is het particuliere geven door individuele kunstliefhebbers te stimuleren door een meerjarig plan van aanpak te ontwikkelen op basis van netwerkanalyse. Meer informatie op de pagina Advies & Geven bovenaan deze pagina.

  TV EenVandaag over hausse privémusea

Op 2 juni zond EenVandaag TV een interview uit met Steenbergen in een item over de herniewde hausse aan privémusea on Nederland. Buiten beschouwing bleef een zorgelijke parallelle ontwikkeling: de sluiting van  een toenemend aantal overheidsmusea. U kunt de uitzending bekijken via:  http://cultuur.eenvandaag.nl/tv-items/59887/particuliere_musea_in_opmars

 

Dutch Wealth Report 2013: 17% miljonairs geeft aan de kunsten

Het op 11 november gepubliceerde tweejaarlijkse onderzoek van Van Lanschot Bankiers wijst uit dat twee maal zoveel miljonairs in Nederland  aan kunst en cultuur geven als de gemiddelde Nederlander (8%). Minder gunstig is, dat 63% van de miljonairs niet bereid is bij te springen nu de overheid sterk bezuinigt op de kunsten. Zij vinden kunstinstellingen bureaucratisch en  inefficiënt.

Het uitgebreide interview met Renée Steenbergen  in het Dutch Wealth Report 2013 kunt u hiernaast in de linkerkolom integraal lezen. 

U kunt het rapport aanvragen via  www.vermogeninnederland.nl