Vermogensfondsen: onmisbaar als innovators


 Het cover-artikel van het mei/juni nummer van Vakblad Fondsenwerving is gewijd aan de voortrekkersrol van indoviduele vermogensfondsen zoals Adessium en Turing. Steenbergen interviewde daarover Rien van Gendt, oud-directeur van de Van Leer Foundation, als eerste in een nieuwe reeks artikelen die zij schrijft over Game Changers, mensen en organisaties die zich onderscheiden met een innovatieve aanpak . He volgende artikel verschijnt in jet juli/augustusnummer.

 


Lees meer

Lees hier alle columns en artikelen door en over Renée Steenbergen, o.a. in NRC Handelsblad, Vrij Nederland, het FD en het Vakblad Fondsenwerving.   

Collecties van privéverzamelaars onderbrengen

Renée Steenbergen heeft een groot netwerk onder privéverzamelaars enerzijds en musea anderzijds. Momenteel bemiddelt zij voor diverse verzamelaars van hedendaagse en Aziatische kunst bij het vinden van een goede bestemming voor -delen van- hun kunstcollectie, in Nederland en daar buiten. Meer informatie over hulp bij het onderbrengen van uw kunst kunt u aanvragen via de blauwe button Contact, links op de website. 

Een overzicht van de media-aandacht voor Steenbergens mecenaat-onderzoek vindt u hier:

lees hier meer >>

 

Zie ook onder Media bovenaan deze pagina.

 

 

Onderzoek jongere gevers en stichters vermogensfondsen

Als senior research fellow Mecenaat aan de Universiteit Utrecht, is Renée Steenbergen nieuw onderzoek gestart naar jonge donateurs voor kunst en cultuur in West-Europa. Ook onderzoekt zij waarom grote gevers eerder kiezen voor een eigen vermogensfonds, terwijl de zg. major gifts aan kunst organisaties hierbij nog achterblijven. Wat motiveert mecenassen om een bepaalde geefvorm te kiezen en wat zijn  de nieuwste ontwikkelingen op geefgebied, ook in omringende landen?


De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd op de eerste Dag van het Mecenaat op 19 januari 2017 in de Aula van de Universiteit Utrecht.

 Renée nieuw bestuurslid Aziatische Kunstvereniging in het Rijksmuseum

Het Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseum Amsterdam bevat voor 75% stukken uit de belangrijke collectie van de particuliere Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst. Renée was al sinds 2009 lid van de Raad van Advies en is onlangs toegetreden tot het bestuur van de VVAK, die in 2018 100 jaar bestaat. Zij heeft de portefeuille Jubileum en initieerde al een expositie in De Nieuwe Kerk met topstukken uit de VVAK-collectie. Deze expositie opent op 1 oktober 2018 en wordt begeleid door een tweedaags symposium over Aziatische kunst. Meer informatie via tentoonstellingen bovenaan deze pagina.

Raad van Adviseurs Fellowship Mecenaat

Het senior research fellowship Mecenaat aan de Universiteit Utrecht, een initiatief van de Stichting Geef om Cultuur, wordt ondersteund door een Raad van Adviseurs uit zowel de wereld van Mecenaat en kunsten als die van de wetenschap. Voorzitter van de Raad is Prof. dr. Paul Schnabel, universiteitshoogleraar aan de UU en lid van de Eerste Kamer, leden zijn de mecenassen en verzamelaars mevrouw Elise Wessels en de heer Joop van Caldenborgh, de wetenschappers prof. dr Sigrid Hemels en prof. dr. Arjo Klamer, Foam-directeur Marloes Krijnen, family officer Andrea Davina en Dries van de Beek, lecturer aan Nijenrode en adviseur van familiefondsen.

Fellowship Mecenaat voor Renée Steenbergen

Per 1 september 2014 is Steenbergen benoemd tot Senior Research Fellow Mecenaatsstudies aan de Universiteit Utrecht. Deze unieke onderzoeksplaats is geïnitieerd door de Stichting Geef om Cultuur om Steenbergens pionierswerk uit 2008 naar mecenaat in Nederland en West-Europa voort te zetten. Relevantie voor de sector staat voorop, met als doel oprichting van het Kenniscentrum Mecenaatsstudies.
Meer informatie via

http://nieuws.hum.uu.nl/2014/05/28/renee-steenbergen-bekleedt-nieuw-fellowship-mecenaatstudies/

Benoeming tot lid Examencommissie IF-Academy

Renée Steenbergen is benoemd tot lid van de Examencommissie voor de Beroepsopleiding Fondsenwerving B (post-HBO niveau) van de IF-Academy van het Instituut Fondsenwerving, Het IF is de branchevereniging voor fondsenwervende instellingen, professionals en dienstverleners en telt ruim 500 leden. 

Meer informatie via http://www.if-academy.nl/

 

 

Renée Steenbergen redacteur Vakblad Fondsenwerving

Per 1 april trad Renée toe tot de redactie van het Vakblad Fondsenwerving, het enige sectorbrede tijdschrift over filantropie & fondsenwerving in Nederland. Zij is een ervaren journalist die al 30 jaar publiceert in o.a. NRC Handelsblad. In VFW zal zij vooral schrijven op basis van onderzoek en zich richten op nieuwe strategieën in de filantropie. Op 6 mei verschijnt haar eerste bijdrage in de serie 'Game Changers': een interview met Rien van Gendt over innovatieve vermogensfondsen.

Advies & Coaching bij Fondsenwerving

Bureau Renée Steenbergen begeleidt momenteel de wervingsstaf van een groot museum bij het uitwerken van een strategie voor meerjarige fondsenwerving. Ook de directie wordt betrokken bij het uitbouwen en duurzaam maken van het relatiebeheer met zowel vrienden en grote gevers als vermogensfondsen. Tot het ontwikkelen van een wervingsstrategie voor meerdere jaren kunnen behoren: het opbouwen van structureel relatiebeheer, het betrekken van jongeren en het voeren van een effectieve mediacampagne. Meer informatie vindt u onder Advies & Geven links bovenaan deze pagina. 

Digitaal platform voor verzamelaars: MustCollect

Renée Steenbergen is partner in het digitale project MustCollect waar filmpjes over privécollecties en hun eigenaren worden ge-upload. Momenteel wordt gewerkt aan de financiering van dit project. De pilot is af te spelen via  http://mustcollect.website

Strategisch Advies Fondsenwerving

Bureau Renée Steenbergen biedt advies over fondsenwerving aan directies en toezichthouders van kunstorganisaties. Focus is het particuliere geven door individuele kunstliefhebbers te stimuleren door een meerjarig plan van aanpak te ontwikkelen op basis van netwerkanalyse. Meer informatie op de pagina Advies & Geven bovenaan deze pagina.

  TV EenVandaag over hausse privémusea

Op 2 juni zond EenVandaag TV een interview uit met Steenbergen in een item over de herniewde hausse aan privémusea on Nederland. Buiten beschouwing bleef een zorgelijke parallelle ontwikkeling: de sluiting van  een toenemend aantal overheidsmusea. U kunt de uitzending bekijken via:  http://cultuur.eenvandaag.nl/tv-items/59887/particuliere_musea_in_opmars

 

Dutch Wealth Report 2013: 17% miljonairs geeft aan de kunsten

Het op 11 november gepubliceerde tweejaarlijkse onderzoek van Van Lanschot Bankiers wijst uit dat twee maal zoveel miljonairs in Nederland  aan kunst en cultuur geven als de gemiddelde Nederlander (8%). Minder gunstig is, dat 63% van de miljonairs niet bereid is bij te springen nu de overheid sterk bezuinigt op de kunsten. Zij vinden kunstinstellingen bureaucratisch en  inefficiënt.

Het uitgebreide interview met Renée Steenbergen  in het Dutch Wealth Report 2013 kunt u hiernaast in de linkerkolom integraal lezen. 

U kunt het rapport aanvragen via  www.vermogeninnederland.nl